1.

بازسازی نقشه باغ شمالِ تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386
امیر بانی مسعود

2.

“باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
محمد نقی زاده

3.

پیامد تبدیل کاربری زمین از جنگل به تاکستان بر بخش‌های کربن آلی خاک

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 179-188
حمید محمودزاده؛ محسن شکل آبادی؛ علی اکبر محبوبی

4.

جستاری روایت‌پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه‌ها (نمونه موردی: باغ‌های تهران در دوره قاجار)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 247-280
علی اعطا؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی

5.

لاله زارـ عرصه تفرج، از باغ تا خیابان(شکل گیری خیابان به سبک اروپایی در دوره ناصرالدین شاه)

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب