1.

ارزیابی تکنیک PCR-RFLP در شناسایی تنوع ژنتیکی کلستریدیوم پرفرنجنس بیوتایپA

دوره 78، شماره 2، تیر 1402، صفحه 145-156
حمید موسی حسنخانی؛ مهرداد َشمس الدینی بافتی؛ نادیا کاظمی پور؛ مجتبی علی ملایی؛ فرخ رخ بخش زمین

2.

مطالعه مولکولی کلستریدیوم دیفیسیل جداشده از گوشت گوساله توزیع شده در سطح عرضه شهراصفهان

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 423-429
زهرا اسفندیاری؛ محمد جلالی؛ حمید عزت پناه؛ اسکات ویز؛ محمد چمنی؛ پریسا شعاعی؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب