1.

بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبریز کرخه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 687-698
راضیه کوشکی؛ محمد رحیمی؛ مجتبی امیری؛ مجید محمدی؛ جعفر دستورانی

2.

پایش خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص‌های SDI و GRI در حوزة آبخیز رودخانة اعظم هرات استان یزد

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 775-785
قاسم مرتضایی فریزهندی؛ مریم میراکبری

3.

رابطۀ ویژگی‌های فیزیکی حوضه‏ های آبخیز و دبی ‏های حداقل با دوره ‏های برگشت متفاوت (بررسی موردی: حوضة آبخیز کشف ‏رود)

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 267-277
مریم آذرخشی؛ سید جواد سعادت پور؛ علیرضا اسلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب