1.

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 329-356
نسرین مهرا؛ کامران محمودیان اصفهانی

2.

جایگاه سیاست جنایی مشارکتی واکنشی در مرحله تعقیب کیفری در حقوق ایران

دوره 2، شماره 4 و 5، آبان 1394، صفحه 287-310
علی شیعه علی؛ وحید زارع؛ مجتبی زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب