1.

اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-98
راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی

2.

تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 113-125
جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده

3.

تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 515-530
بهمن عالی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ بهمن دیرانلویی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب