1.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 49، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-145
طاهر علیمحمدی؛ الهه خاکساری

2.

حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 319-336
احمد رضوانی مفرد؛ شهرام زرنشان

3.

سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 589-605
مهرنوش کی فرخی؛ الله شکر اسداللهی تجرق

4.

مادر و شهرهای رشد یابنده : استعاره ای مدرن در سروده های امیل وِرهارن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 455-470
ماندانا صدرزاده (جدید)

5.

مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-124
زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی

6.

نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-128
ناصر ملکی؛ لیلا حجاری؛ مریم نویدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.