1.

پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی- تعاملی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393
عرفان قادری؛ محسن مراثی

2.

تأثیر رسانه‌های نوین بر تعاملی شدن هنر جدید با رویکردی به نظریه هنر در عصر بازتولیدپذیری مکانیکی

دوره 10، شماره 2، مهر 1394
زهرا رهبرنیا؛ فاطمه مصدری

3.

تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی (بر اساس نظریه جان دیویی)

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 5-15
اعظم حکیم؛ زهرا رهبرنیا

4.

تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-12
محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی

5.

خوانش چیدمان تعاملی تایپوگرافی " به منظور کنترل" از منظر اصول ادراک بصری گشتالت

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 87-98
ندا شفیقی؛ زهرا رهبرنیا

6.

رسانه هنر تعاملی در تبلیغات خدمات‏ عمومی در گفتمان پسامدرن

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 93-113
محبوبه طاهری؛ زهرا رهبرنیا

7.

هنر تعاملی به مثابه ی یک متن، با اشاره به یکی از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز 2011 اثر نورما جین

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
زهرا رهبر نیا؛ مریم خیری

8.

هنر رسانه ای جدید: سنجش سطح تعامل و مشارکت آثار سومین نمایشگاه هنر دیجیتال تهران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 167-183
معصومه تقی زادگان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.