1.

ارزیابـی فعالیت ها و کارکـرد خانـه های تــرویج روستایــی (مـطالعـۀ مـوردی: شهــرستان زابـل)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 371-389
شیرکو احمدی؛ غریب فاضل نیا

2.

پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 113-138
محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی

3.

جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 375-403
محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی

4.

عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 737-748
غلامعباس ملاشاهی؛ شاپور ظریفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب