1.

بازآفرینی منظر طبیعی- تاریخی زیرساخت‌های سبز شهری بر اساس دو مدل پیوستگی و جاذبه، نمونه موردمطالعه منطقه 3 اصفهان

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 453-469
ویدا رفیعی؛ فریبا وحیدزادگان؛ رکسانا عبداللهی

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلان‌شهرها (موردمطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلان‌شهر مشهد)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 684-697
سودابه احمدی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان

3.

دستیابی به توسعه پایدار به کمک مکان‌یابی بهینه تاسیسات بر اساس پهنه‌بندی در مقیاس منظر مورد مطالعه: نواحی خشک ایران- شیراز

دوره 4، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 35-45
لیلا کوکبی؛ مجتبی قدیری معصوم

4.

طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 173-192
حسن دارابی؛ یاسر باژدار؛ امیرهوشنگ احسانی

5.

طراحی امروز در شهر دیروز ، مطالعه موردی توس

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
دکتر پیروز حناچی؛ مهندس سیاوش صابری کاخکی

6.

طراحی محیط و منظر پیراشهری با بهره‌گیری از شاخص اکولوژیک مبتنی بر داده‌های سنجش از دور (موردمطالعه: منظر حاشیه شهر اراک)

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 526-541
امیر هوشنگ احسانی؛ زهرا حسین آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب