1.

بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 913-933
هادی غلامرضا راوی؛ محمود یوسفوند

2.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-200
محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی

3.

شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 959-976
نصراله جعفری خسروآبادی

4.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 488-469
رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد

5.

ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 453-472
مهدی زارع؛ محسن سلیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب