1.

اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-88
احمد موثقی

2.

دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 111-132
علی دینی ترکمانی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ طاهره میرعمادی

3.

گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1065-1083
سید احمد موثقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب