1.

باز اندیشی نظریه "نحو فضا"، رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعه موردی: خانه بروجردی ها، کاشان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 85-92
حامد همدانی گلشن

2.

بازپژوهی در انگیزه و شیوه اجرای آداب اجتماعی زورخانه با تفحص در تناسب کارکرد و ساختار کالبدی فضایی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 227-252
حسنا ورمقانی

3.

بررسی تأثیرات فرهنگ بر تغییرات الگوی خانه‌های بومی در روستای طولارود بالای شهرستان تالش

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 348-361
سحر بشیرزاده؛ جمال الدین سهیلی؛ فرشاد مفاخر

4.

بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 931-950
شادی پاکزاد؛ مصطفی بهزادفر؛ حمید ماجدی

5.

بررسی کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا (نمونه موردی: تحلیل فضایی ساختار تیمچه در بازارهای سنتی ایران)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-54
علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی

6.

تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (مورد مطالعه: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 746-765
حامد بیتی؛ باقر پورجواد اصل؛ مینو قره بگلو؛ حسام ناصری

7.

تحلیل دانه‌بندی بلوک‌های مسکونی از منظر جرم‌شناسی با استفاده تکنیک نحو فضا

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 91-101
علی اکبر جیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی

8.

تحلیل روابط اجتماعی-انسانی در فضاهای مسجد مدرسه های دورۀ قاجار قزوین بر اساس رویکرد نحو فضا

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 475-491
جمال الدین سهیلی؛ انسیه عارفیان

9.

واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 17-30
احمد حیدری؛ مریم فرهادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب