1.

بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر مهدی سخا؛ دکترعلی رضاخانی

2.

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر محمد بلوکی

3.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده

4.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر خداداد مستغنی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر حسن ایثارگر

5.

بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر قباد آذری تاکامی

6.

بکارگیری تکنیک نوین ترکیب PCR کمی با پروپیدیوم مونوآزید جهت شمارش استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک در محصولات خامه‌ای قنادی

دوره 75، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-64
مریم عزیزخانی؛ فهیمه توریان

7.

تاثیر ‌حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388
داور شاهسونی؛ احمدرضا موثقی؛ شیلا امیدظهیر

8.

گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط (Quercus castaneifolia) در یک گله گوسفند

دوره 68، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 305-308
علی صادقی نسب؛ امید دزفولیان؛ علی اصغر بهاری؛ بهرام دادمهر؛ پروانه صیفوری؛ جمال نجفی؛ مهران جهانشاهی

9.

گزارش وقوع یک مورد مسمومیت با گیاه پنیرک معمولی Malva neglecta در گاو شیری

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384
دکتررضا نجفی مؤمن؛ دکتر مجید ترابی گودرزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.