1.

ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 695-704
مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی

2.

بازشناسی مفاهیم آزادی مثبت و منفی: رویکردی انتقادی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 351-369
علی اشرف نظری

3.

بررسی تحمل ارقام سویا ((Glycine max L. به علفکش گلایفوسیت

1-37، شماره 3، بهار 1385
احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ سعید رضا وصال؛ حسن محمد علیزاده

4.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های اصلاحی اسپرس تحت شرایط شور مزرعه

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 645-653
محمد مهدی مجیدی

5.

تأملی نظری در موانع ساختاری تدوین راهبرد ملی توسعه در ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386
دکتر پرویز دلیرپور

6.

مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
علیرضا طالعی؛ احمدرضا بلندی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.