1.

اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386
علی حقیری؛ مصطفی کتابچی؛ نادر پروین

2.

بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان

3.

بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون

دوره 34، شماره 4، اسفند 1379
محمدعلی موسویان؛ حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی

4.

نقش مرزبندی محله‌ها در انسجام و امتزاج اجتماعی آن (مطالعۀ موردی: مرز محله‌های مظفری و الغدیر شهر کرمان)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 603-624
نسرین محمدی زاده؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب