1.

احیای اکولوژیکی بافت های فرسوده شهری از طریق شبکه های فضای سبز و باز به منظور ارتقای سرزندگی شهری براساس تئوری گراف و مدل کشش(مطالعه موردی: منطقه 9 تهران)

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 525-544
معصومه محسنی فرد ناغانی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

2.

ارزیابی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA) (مطالعه موردی:گروه ایران‌خودرو و سایپا)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 63-81
اکبر عالم تبریز؛ حمیدرضا طلایی؛ الناز مرادی

3.

بهینه‌سازی ساختار سیمای سرزمین با رویکرد تجزیه تحلیل شبکه اکولوژیک و تئوری گراف

دوره 46، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 625-644
مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمد جواد امیری؛ امیر هوشنگ احسانی

4.

تحلیلی بر تداوم و پیوستگی شبکة اکولوژیک شهری با مدل تئوری گراف

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 281-309
رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی

5.

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

دوره 41، شماره 7، آذر 1386
حسین افراخته؛ محمودرضا حقی فام

6.

رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383
علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی

7.

کاربرد مفاهیم گراف و حداقل ـ هزینه در توسعه شبکه‌ فضای سبز شهری و بهبود پیوستگی اکولوژیکی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-142
حسن محمودزاده؛ حسن مسعودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب