1.

انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی

دوره 42، شماره 3، تیر 1387
بهرام صالحی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ محمدرضا سراجیان

2.

بازشناسی ارقام پسته بر پایه ماشین بینایی و فیلترهای گابور

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 125-131
اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ حمزه شمسی گوشکی

3.

کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383
آرش محمدی؛ حمید سلطانیان زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب