1.

تشبیه در شاهنامه فردوسی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر برات زنجانی

2.

هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 93-109
علی حیدری؛ علی گراوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب