1.

حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی؛ درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 149-171
حبیب امامی آرندی

2.

قرائت های معاصر از سزاگرایی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 145-164
علی صابری

3.

نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ سزاگرایی کیفری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 229-248
فائزه فخر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب