1.

اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 69-78
آرزو شاهینی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ مینا کوه جانی گرجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب