شاهینی, آرزو, حبیب پور, بهزاد, محرمی پور, سعید, کوه جانی گرجی, مینا. (1394). اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی. , 46(1), 69-78. doi: 10.22059/ijpps.2015.54722
آرزو شاهینی; بهزاد حبیب پور; سعید محرمی پور; مینا کوه جانی گرجی. "اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی". , 46, 1, 1394, 69-78. doi: 10.22059/ijpps.2015.54722
شاهینی, آرزو, حبیب پور, بهزاد, محرمی پور, سعید, کوه جانی گرجی, مینا. (1394). 'اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی', , 46(1), pp. 69-78. doi: 10.22059/ijpps.2015.54722
شاهینی, آرزو, حبیب پور, بهزاد, محرمی پور, سعید, کوه جانی گرجی, مینا. اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی. , 1394; 46(1): 69-78. doi: 10.22059/ijpps.2015.54722


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب