1.

ارزیابی اثرات زمین‌ساخت گسلی بر ژئومورفولوژی حوضه زنجان‌رود با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و ژئومورفومتری

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 89-110
ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ شیرین محمدخان؛ سیدجواد حسینی

2.

آلومتری مؤلفه‌های مورفومتری برخان‌های جنوب شرق کویر حاج‌علی‌قلی

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 255-269
سید حجت موسوی

3.

تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخلیۀ آب زیرزمینی زیردریایی به سواحل خلیج فارس با استفاده از رگرسیون چندمتغیره

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 165-176
محسن فرزین؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ محمدرضا میرزایی قرهلر؛ محسن آرمین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب