1.

از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 47-65
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

انقلاب به مثابه متن بررسی انسان‏شناختی انقلاب مصر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 221-252
احمد نادری

3.

بازتاب اندیشه های ایرانی اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 199-213
فرزانه فرشیدنیک؛ محمود طاووسی؛ رضا افهمی

4.

بررسی اندیشه های نحوی دکتر مخزومی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر عدنان طهماسبی

5.

روش شناسی رویکردِ خوانشی نصر حامد ابوزید از اندیشه عبدالقاهر جرجانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-116
رسول دهقان ضاد؛ الهام بابلی بهمه

6.

مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی

7.

نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 155-164
حمیدرضا ملک محمدی

8.

نوگرایی در اندیشه‌های اسماعیل گاسپرینسکی و تأثیرهای آن بر مسلمانان روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-204
جهانگیر کرمی؛ کلثوم عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب