1.

بررسی نقش جریان های فکری و حکومتی در رویکرد ملی گرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوران پهلوی

دوره 4، شماره 49، مهر 1391، صفحه 5-18
عبدالمجید حسینی راد؛ مریم خلیلی

2.

بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 205-224
محمد تقی قزلسفلی

3.

جامعه شناسی در کانادا: مسأله شناسی بومی و شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر تقی آزاد ارمکی؛ دکتر حمید عبداللهیان

4.

جامعه شناسی کانادا: آثار معرفت شناسی مسأله شناسی بومی بر شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی شکل گیری حوزه های خاص در جامعه شناسی کانادا

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر حمید عبداللهیان؛ دکتر تقی آزاد ارمکی

5.

رمانتیسم در معماری معاصر ایران* (با تاکید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال 1332شمسی)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 91-102
سهیل میری نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب