1.

اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری

دوره 45، شماره 3، آبان 1393، صفحه 297-307
افسانه شول؛ محمد حسین شمشیری؛ عبدالرضا اخگری؛ مجید اسماعیلی زاده

2.

امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 137-141
لاله ایلخان؛ ابراهیم صداقتی؛ حمید رحیم زاده بهزادی؛ حسین علایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب