1.

بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 545-564
حسین ایمانی جاجرمی؛ فاطمه برغانی برزگری

2.

تبیین نقش ظرفیت‌های جامعۀ محلی در حل مناقشات و کاهش تضادهای اجتماعی (مورد مطالعه: پروژۀ آبیاری و زهکشی دشت ارایض، واحدهای عمرانی 2، 3 و 5)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 129-152
حسین دانش‌مهر؛ علیرضا کریمی

3.

کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند

4.

مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله‌ها)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 547-569
ابراهیم شیرعلی؛ مهدی شهبازی

5.

مطالعۀ نحوۀ اثرگذاری متغیرهای اجتماعی و فرهنگی بر مدیریت ریسک در صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: خوشۀ صنعتی کفش تهران)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-182
مصطفی ازکیا؛ حسین میرزایی؛ حامد اکبری

6.

موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-216
میترا عظیمی؛ مریم ابراهیمی

7.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

8.

واکاوی مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی در راهبری توسعۀ اجتماع محلی (مورد مطالعه: اجتماعات روستایی شهرستان سردشت)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 215-238
حسین ایمانی جاجرمی؛ جمال عبداله پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.