1.

استفاده از صفحات خورشیدی شناور به عنوان بادشکن به منظور کاهش تبخیر و تولید انرژی با استفاده از مدل‌سازی ANSYS FLUENT (مطالعۀ موردی: چاه نیمۀ شمارۀ 4 سیستان)

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 1297-1307
سید آرمان هاشمی منفرد؛ مهدی رضاپور؛ حجت رضاپور؛ مهدی اژدری مقدم

2.

بررسی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پسماند فورفورال

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 571-583
فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی؛ امیر هومن حمصی

3.

تولید انرژی از اختلاف غلظت شوری آب به روش معکوس الکترودیالیز در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 811-825
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ امیررضا آرشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب