1.

تجزیه ساختار و تنوع ژنتیکی ارقام جو با استفاده از نشانگرهای اس.ان.پی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 35-59
رضا عطایی؛ مجید غلامحسینی؛ حسین احمدی

2.

تجزیۀ ارتباط مکان‌های ژنی کنترل‌کنندۀ برخی از صفات مهم مورفولوژیک توتون با استفاده از نشانگرهایAFLP در وضعیت تنش اسمزی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-84
احمدرضا دادرس؛ حسین صبوری؛ عاطفه صبوری

3.

توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر

دوره 18، شماره 18، دی 1380
احمد پوراحمد؛ علی شماعی

4.

نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب