1.

ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخلاقی با مرگ خود خواسته

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، مهر 1393، صفحه 31-40
تاجبخش فنائیان؛ حسن فرضی پور

2.

تحلیل جامعه‌شناختی احساس تعهد اجتماعی در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 463-478
سیدمصطفی حسینی؛ فیض الله نوروزی؛ طلیعه خادمیان

3.

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-150
محسن اسماعیلی؛ سید احمد حبیب نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب