1.

استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 113-121
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

2.

استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 397-404
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

3.

بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ی در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 489-501
مهری عبدی دهکردی؛ امید بزرگ حداد؛ عبدالرحیم صلوی تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب