1.

ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 691-734
ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی

2.

ارزیابی و مقایسۀ روش‏های نسبت فراوانی، شاخص آماری و آنتروپی برای تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 725-736
سید وحید رضوی ترمه؛ محمد سعدی مسگری؛ کاظم کاظمی

3.

اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 175-182
عطیه اباذری؛ سید علی حسینی یکانی

4.

مدل محیط زیستی (اکولوژیک، اجتماعی- اقتصادی) اکوتوریسم جنگل‌های هیرکانی

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 137-146
مریم شیخ حسین فرد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امیر علم بیگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب