1.

ارزیابی پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری و چرخه حیات (موردمطالعه: شهرستان بروجن)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 66-89
مهدی کرمی دهکردی؛ مسعود بهرامی ده توتی

2.

ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 653-663
بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت

3.

بررسی تأثیرات خشکسالی دریاچۀ ارومیه بر تغییرات پایداری سکونتگاه‏های روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای حوضۀ آبخیز قلعه‌چایی شهرستان عجب‏شیر

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 793-807
علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی

4.

تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-95
سعید رضا اکبریان رونیزی؛ محمدرضا رضوانی

5.

سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مورد مطالعه:شهرستان سپیدان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 167-193
سعیدرضا اکبریان رونیزی

6.

سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 601-628
محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب