1.

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 37-55
الیاس نورائی؛ فضل‌االله خدادادی

2.

تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-99
احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی

3.

رمزگشایی و تحلیل شخصیّت در قصّه عامیانۀ کامروپ و کاملتا

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-112
زیبا قلاوندی؛ طاهره موسوی

4.

واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 153-171
علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب