1.

بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-38
مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری

2.

پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1235-1255
افشین متقی؛ حسین طلا؛ آرش قربانی سپهر

3.

تحلیل مقایسه‌ای گزارش وضعیت محیط‌زیستی (SOER)شهر تهران و لندن برای رسیدن به مولفه های پایداری محیط شهری

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 665-682
فاطمه عادلی ساردو؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی

4.

فضای سبز شهری در شهر پایدار (مورد مطالعه: پارک فدک تهران)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-344
زهره انواری

5.

واکاوی نقش شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در ساماندهی نواحی دچار افت شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عالی‌قاپوی اردبیل)

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 717-733
بهرام ایمانی؛ پویا جودی گل‌لر؛ مسعود حیدروند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.