1.

تعارض جهان‌بینی و عمل در حکمرانی آرمانی ژانوس در شاهنامه

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 705-724
مرتضی منشادی

2.

تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-64
فاطمه بختیاری

3.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

4.

"رهایی" و فراروی از دیالکتیک

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 221-237
پگاه مصلح


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب