1.

اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 301-317
خدیجه مرادی؛ عاتکه قاسم زاده

2.

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
مرتضی حاجی پور

3.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 370-353
معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی

4.

بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 73-92
روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

5.

بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 111-144
سیدجواد موسوی‌زاده؛ مهدی ساجدی

6.

حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 59-71
محمد سرمستی؛ علی اکبر جهانی

7.

زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 53-66
سیدمحمدرضا آیتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

8.

سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 187-197
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی

9.

محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-82
مهدی رهبر

10.

مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 125-149
مهدی ساجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب