1.

بررسی تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-20
احمد احمدپور؛ سید امین هادیان

2.

به سوی یک نظریه کارآ و منصفانه در خطی مشی ها و رویه های حسابداری

دوره 5، شماره 0، مهر 1375
حمیدرضا خلوت

3.

تحلیل محتوای جریان سیاست‌گذاری در حسابداری و ارائه رویکردی نوین در پرتو نظریه آشوب

دوره 30، شماره 4، 1402، صفحه 747-780
معصومه کاظمی نوجه ده؛ علی اکبر نونهال نهر؛ حیدر محمدزاده سالطه

4.

رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
علی ثقفی؛ ابراهیم ابراهیمی

5.

طراحی سازوکار‌های رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی‌شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 28-54
صدیقه عزیزی

6.

گزارشگری مالی بر حسب قسمت های مختلف واحد تجاری: آزمایش تجربی بار اطلاعاتی و زمینه یابی کاربردها و محدودیت ها در ایران

دوره 9، شماره 1، دی 1381
دکتر حمید خالقی مقدم؛ حامی امیراصلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب