1.

بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی نسبت به فرسایش و تولید رسوب ذر حوزه آبخیز لتیان

دوره 56، شماره 3، دی 1382
سادات فیض نیا؛ مریم زارع خوش اقبال

2.

تأثیر تیمار روغن گرمایی بر مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر

دوره 77، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 55-71
مریم حاصلی؛ داود افهامی سیسی؛ علی عبدالخانی؛ رضا اولادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب