1.

ارزیابی تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری بر ویژگی‌های کمی جریان و رسوب معلق در حوزه آبخیز قلعه‌گل استان لرستان

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 851-866
بهرام میردریکوند؛ علیرضا سپه وند؛ حسین زینی وند

2.

برآورد سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای حوضه بابلرود با استفاده از مدل WMS

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 469-481
تکتم ایمانی؛ مهدی دلقندی؛ صمد امامقلی زاده؛ زهرا گنجی نوروزی

3.

بررسی کارائی تابع توزیع احتمال مشتق شده بر مبنای بارندگی روزانه

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
علی رضائی

4.

پتانسل سیلخیزی حوضه گرمی با تاکید بر مدیریت مخاطرات با استفاده از روش SCS (رودبار ، استان گیلان )

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 315-330
اردوان بهزاد؛ ابراهیم مقیمی؛ فریده اسدیان

5.

پیش‌بینی سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره غیرخطی (مطالعه موردی: طالقان)

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 341-349
مریم خسروی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ محسن محسنی ساروی

6.

تحلیل فرایندهای درون‌رگباری تحویل رسوب‏ معلق تعدادی از زیرحوضه‏های دریاچة زریوار به کمک الگوی حلقه‌های رسوبی

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 323-340
سید حمید رضا صادقی؛ شیرکوه ابراهیمی محمدی؛ کامران چپی

7.

تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوزه های آبخیز کوچک

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی

8.

مقایسۀ سه روش مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC-HMS در شبیه‌سازی رواناب‌ (مطالعۀ موردی: حوضۀ قره‌سو در کرمانشاه)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 433-447
میلاد مرادی؛ یعقوب دین پژوه؛ سمیه عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب