1.

ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM)

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 98-83
افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی

2.

استفاده ناصواب از داروها درورزش آمفتامین ها

دوره 1، شماره 1، تیر 1378
محمود گودرزی

3.

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386
زهرا سرلک؛ علی کاشی؛ مهدی کارگرفرد؛ مریم سرلک

4.

آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده

5.

بررسی میزان آگاهی کشتی گیران باشگاه های شهر تهران در مورد دوپینگ و برآورد آنها از شیوع فعلی در کشور (1386 – 1385)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 105-121
فرزین حلبچی؛ علیرضا استقامتی؛ محمدعلی منصورنیا

6.

طراحی مدل کیفی اثر رسوایی دوپینگ بر بازاریابی در ورزش ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 723-743
جاسم منوچهری؛ مهرزاد حمیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب