1.

ارتباط بین گروه های اکولوژیک گیاهی در آشکوب علفی با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: جنگل های میان بند نکا)

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
قوام الدین زاهدی امیری؛ سلیمان محمدی لیمایی

2.

بررسی پاسخ عملکرد ارقام برنج کم محصول و پر محصول به بهبود مدیریت تغذیه

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 107-119
سید فرهاد صابرعلی؛ عبدالله درزی نفت‌چالی؛ شایگان ادیبی؛ فرامک عزیز کریمی

3.

نقش بیوچار در حاصلخیزی خاک و بهره‌وری محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک: چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1337-1362
یاسر عظیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب