1.

اثر سیستم آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب زمینی

دوره 37، شماره 3، بهار 1385
هرمز سلطانی؛ آژنگ جاهدی؛ مالمیر

2.

ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی دَورانی و کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعة موردی: مزرعة آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 353-361
نگین اشرف؛ فرهاد میرزایی؛ آرش محمدبیگی

3.

انتخاب سیستم مناسب آبیاری تحت فشار با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (مطالعة موردی: شبکة آبیاری جامیشان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-150
بهمن فرهادی بانسوله؛ شادی احمدی؛ حسین میرزایی تختگاهی

4.

بررسی اثر تغییر فشار در لوله های فرعی آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی هزینه ها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 69-86
سونیا زبردست؛ علی رحیمی خوب

5.

بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای‌خودکار در سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 461-451
وحید رضاوردی نژاد؛ محمد سعید رشیدی؛ عیسی معروفپور؛ حسین رضایی؛ جواد سرابی

6.

بررسی عملکرد مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی دوار در منطقه جوین خراسان

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 37-52
تیمور سهرابی؛ مهدی امیدوار

7.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
هادی رفیعی دارانی؛ محمد بخشوده

8.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

دوره 1، شماره 0، بهار 1378
تیمور سهرابی؛ حسین ابراهیمی

9.

تأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاری و برخی مؤلفه های رشد در گندم رقم زرین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 31-42
ابتهاج مقیمی؛ پرویز فتحی؛ وفا توشیح؛ محمد معز اردلان

10.

تأثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک هیبرید ذرت 704

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-154
فاطمه قهرمانی پیرسلامی؛ افراسیاب راهنما؛ محمدرضا سیاهپوش؛ سعید برومند نسب

11.

تعیین عمق اقتصادی چاه کشاورزی در اراضی تحت آبیاری بارانی در دشت قزوین

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 441-449
زینب غلامی؛ حامد ابراهیمیان؛ حمیده نوری

12.

رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
اصغر باقری؛ ایرج ملک‌محمدی

13.

مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل‌سازی ناحیه غیر اشباع

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 147-158
الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری؛ راضیه لک؛ محسن زکیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.