1.

الوهیت از دیدگاه آلوارها

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 155-174
سمانه تولیتی؛ ابوالفضل محمودی

2.

بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387
فرزانه اعظم لطفی

3.

تأملی در اساطیر کیهان‌زایی اوپَنیشَدها

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-26
ابوالفضل محمودی؛ محسن شرفایی

4.

خدا در بهگود گیتا

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی مهدیزاده

5.

رویکرد دینی راداکریشنان

دوره 8، شماره 9، اردیبهشت 1390، صفحه 53-71
علی‌نقی باقرشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب