1.

ارزیابی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شاخص برابری تجارت

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 447-454
فاطمه پور ابراهیم؛ عبدالکریم اسماعیلی

2.

ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-243
محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی

3.

ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13
میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی

4.

استفاده از مدل جاذبه در سنجش از دور به منظور بررسی شاخص توپوگرافی خیسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 237-245
مرضیه مکرم؛ مجید حجتی؛ عبدالرسول زارعی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب مجازی محصول گندم با استفاده از مدل جاذبه

دوره 50، شماره 3، مهر 1398، صفحه 501-513
الهام شیرزادی؛ علی سایه میری؛ حشمت اله عسگری

6.

ظرفیت تجاری و چشم‌انداز توسعه در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با استفاده از مدل جاذبه

دوره 2، شماره 3، 1403، صفحه 353-377
خداوردی چنگیزی کچکلو؛ گنجعلی گنجی او؛ واحد عباس او

7.

همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب