1.

اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-125
سید علی محمد یثربی؛ جواد محمودی

2.

بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 443-488
جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی

3.

بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 383-404
محمدرضا حمیدی

4.

بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 889-912
مرتضی رحیمی؛ سید محمد هاشم پورمولا

5.

پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-13
عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری

6.

تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 417-433
محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم

7.

تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 59-76
مهدی موحّدی محبّ

8.

ضررجبران پذیر از دیدگاه رویه قضایی

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر مجید غمامی

9.

مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 195-217
بتول پاکزاد؛ محمدحسین آزادی خواه

10.

مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 97-131
بنت الهدی شفیع؛ علی تولّائی؛ سمانه شریعتمدار

11.

مشروعیت عزل دین و آثار آن

دوره 37، شماره 4، دی 1386
روشنعلی شکاری

12.

نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی

دوره 53، شماره 0، مهر 1380
محمود کاظمی

13.

نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر روشنعلی شکاری

14.

نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 533-551
مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی

15.

واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 489-522
حمید مسجد سرایی؛ کاظم هژبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب