1.

بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-412
عبدالحسین رضائی راد

2.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 373-401
محمد باقر پارساپور؛ ابراهیم عزیزی؛ امیرحسین علی زاده

3.

بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1357-1377
سید محمدصادق طباطبایی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ سید یاسر حسینی

4.

مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-115
عزیزاله فهیمی؛ محمد بافهم

5.

نحوة بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی

دوره 53، شماره 0، پاییز 1380
سید علی محمد بهروش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.