1.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
محمود حائری

2.

بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385
سید علی محمد یثربی

3.

تحلیل حقوقی اقرار، انکار و سوگند مدیر عامل یا مدیر تصفیۀ ورشکستگی از سوی شرکت

دوره 53، شماره 3، آبان 1402، صفحه 465-487
احد قلی زاده منقوطای

4.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 421-403
باقر شاملو؛ مهدی نیکجو

5.

جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

دوره 3، شماره 9، اسفند 1384
محمد‌ابراهیم شمس‌ناتری

6.

حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-35
حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی

7.

حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
حسین ابوئی مهریزی

8.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی )

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 625-648
میثم خزائی؛ طه زرگریان

9.

نقش توبه در اسقاط حدود

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 5-27
حبیب الله طاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب