1.

اثر سه نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی (پلایومتریک با و بدون انسداد عروق و قدرتی-توانی) بر عوامل آمادگی‌ حرکتی منتخب دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 495-515
مژده محمدی جنیدآباد؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ رویا عسکری

2.

بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی

دوره 31، شماره 1، آذر 1377
مهدی اشجعی؛ ایرج طنابیان

3.

پدیدارشناسی پل ویریلیو

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

4.

تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 65-74
محمود لطفی؛ الهام علی آبادی؛ علی رضوانی؛ رضا امیری

5.

تأثیر میزان و سرعت موسیقی بر سرعت رکاب زدن روی دوچرخۀ کارسنج

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 77-87
کوروش قهرمان تبریزی؛ یحیی آصفی

6.

کاربرد معادلات اولر در تعیین ضریب دبی سرریزهای تاج دایره‌ای

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
سارا باقری؛ منوچهر حیدرپور

7.

مدل های ریاضی پیشنهادی برای اندازه گیری غیر مستقیم نیروی مقاوم آب

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
مرتضی شهبازی مقدم

8.

مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 473-491
مصطفی السان؛ نصیبه محمودی

9.

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-49
صادق جعفری مقدم؛ محسن امینایی؛ حمید معرفتی

10.

مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-110
حسین حیدری؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب