1.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

2.

بوف کور و خشم و هیایو

دوره 9، شماره 20، آذر 1383
بهرام مقدادی

3.

خاستگاه سخن از نگاه مولوی به همراه برخی ملاحظات تطبیقی در حوزه ی ادبیات خداشناسی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-20
لیلا پژوهنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب