1.

قول و احسن آن در قرآن کریم

3و4، شماره 164، آذر 1381
دکتر امیر محمود کاشفی

2.

معنا‌شناسی‌ «کلمه» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-130
مرضیه شفیع زاده؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب